ATIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
 
Atık Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında ;
·       Endüstriyel nitelikli atıklara uygun beri kazanım yada bertaraf çözümleri bulunması
·       Atık tanımlamalarının yönetmeliğe uygun şekilde yapılması ve sınıflandırılması
·       Atık yönetimi ile ilgili talimat hazırlanması ve organizasyonel yapının oluşturulması
·       İhtiyaç olunan atıklar için analiz hizmetlerini organize edilmesi
·       Atık yönetim planının hazırlanması ve onaylatılması
·       Endüstriyel atık yönetim planının hazırlanması
·       Tehlikeli atıklar için depolama sahalarının projelendirme ve izin hizmetleri
·       Yönetmelikler bazında tüm beyan formların hazırlanması
·       Atıkların geri kazanım/nihai bertaraflarıyla ilgili proje, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin verilmesi